Covid

Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego (Covid) przy o organizacji wydarzeń wpisanych w program Dni Karpia 2022.

Ogólne:

1. Za przestrzeganie obowiązujących w dniu wydarzania zasad bezpieczeństwa odpowiada Organizator.
2. Organizator informuje na stronie internetowej dnikarpia.barycz.pl oraz swoich serwisach przed wydarzaniem o obowiązujących zasadach i warunkach udziału w wydarzeniu.
3. Organizator informuje przed wydarzaniem bezpośrednio uczestników (telefonicznie, mailowo) o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i warunkach udziału w wydarzeniu.
4. Za przestrzeganie obowiązujących w dniu wydarzania indywidualnych zasad bezpieczeństwa odpowiada Uczestnik (noszenie maseczek, utrzymanie dystansu społecznego…).
5. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich za przestrzeganie obowiązujących w dniu wydarzania zasad bezpieczeństwa odpowiada Opiekun.

 

Partnerzy w promocji

Partnerzy medialni

Partnerzy w dystrybucji