Podsumowanie Dni Karpia - 16 lat!

Nabywanie „odporności”, wykazywanie się elastycznością, zdolność kreatywnego reagowania na zmiany, czy też zdolność do sprostania niekorzystnym czynnikom zewnętrznym, to wyzwania, przed którymi zostaliśmy postawieni w kolejnym 2021 roku. Zmiany nie ominęły realizowanych od 16 lat  Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Wspólne z Państwem, licznymi Partnerami, Organizatorami, Rybakami staraliśmy się do nich zaadaptować i szukać nowych rozwiązań.

Z końcem roku podsumowaliśmy kolejną edycję i możemy już potwierdzić WSPÓLNY SUKCES.

Zapraszamy do zapoznania się z plakatem Dni Karpia, w którym znajdują się nie tylko fakty i liczby ale też trendy i  potwierdzone opiniami uczestników osiągnięcia.

DK_PodsumowanieMini

Partnerzy w promocji

Partnerzy medialni

Partnerzy w dystrybucji