Relacja z wydarzenia

Zawody wędkarskie o puchar "Złotego Karpia" oraz Piknik wędkarski

300 kilogramów karpia przyrządzono i rozdano wśród uczestników rybnej biesiady "Festiwal Karpia", którą w sobotę zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach w ramach tegorocznych Dni Karpia. Karp jest największym bogactwem tego obszaru, a od jego hodowli zależy specyfika tego regionu. Z kolei na tę specyfikę składa się bogactwo przyrody, rezerwaty, stawy rybne - wiele chronionych roślin i zwierząt oraz rzeka Barycz.
Rybę ufundowało Gospodarstwo Rybackie z Przygodzic, a do stołu karpia podały członkinie kół gospodyń.

Imprezie w Przygodzicach towarzyszyły: konferencja "Karp w gospodarce" i zawody wędkarskie na zbiorniku Glinianka, w trakcie których złowiono ok. 28 kg ryb. Łącznie wzięło w nich udział 24 zawodników, a tę rywalizację wygrał Wiesław Szpyta z Bab z wynikiem 11330 gramów.
Jak podał w Przygodzicach prezes Związku Producentów Ryb i współwłaściciel Gospodarstwa Rybackiego z Przygodzic, Marek Trzcieliński karp jest hodowany i spożywany w Polsce od 800-lat. W kraju jest zarejestrowanych 85 tys. ha stawów hodowlanych. Wraz z tymi, które nie zostały zewidencjonowane, może ich być ok. 100 tys. ha. Wszystkie one retencjonują około 1 miliarda metrów sześciennych wody. Gospodarstwo Rybackie w Przygodzicach gospodaruje na obszarze 675 ha.
Trzcieliński nadmienił że, statystyczny Polak spożywa zaledwie 0,5 kg karpia w roku.
Wielkopolska zajmuje trzecie miejsce pod względem wielkości stawów hodowlanych w Polsce, jest drugim w kraju po woj. lubelskim producentem ryb.
Karpia hoduje się w systemie trzyletnim. W pierwszym roku osiąga on wagę 100 gramów, w drugim do 600 gramów, a w trzecim roku karp powinien ważyć od 1,5 do 2,5 kg.

Organizatorem zawodów był GOK, a wsparły je dodatkowo Gmina, Partnerstwo dla Doliny Baryczy, WIR i Związek Producentów Ryb.

Całe sobotnie wydarzenie odbyło się w ramach Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Dodatkowo Festiwal Karpia wsparły środki KSOW.


Partnerzy w promocji

Partnerzy medialni

Partnerzy w dystrybucji